giselle_box2

GENITORI

NOBILPAZZI GISELLE
CH Gordey Iz Tsartzva Zimy
20161027_102826
CH Tara Danvel